Xiaowen Zhu. Credit: Haishu Chen.

Xiaowen Zhu. Credit: Haishu Chen.